Żydowski teolog

Żydowski teolog

Słowo wprowadzenia Chwała Bogu za to, że teologia dzisiejszych czasów jest – jak mówi ks. Roman Rogowski – otwarta. „Przymiot ten ujawnia się i realizuje – między innymi – w ten sposób, że teologia ta szuka nowych, pomocniczych źródeł (…) oraz nowych inspiracji....