Historia pewnej relacji

Historia pewnej relacji

UWAGA: Artykuł ten został napisany z końcem 2022 roku – na dzień dzisiejszy dane statystyczne dotyczące antysemityzmu są z pewnością inne… Holenderski etalon Dzień 27 stycznia decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 2005 roku ogłoszony został Międzynarodowym Dniem...
Pokora

Pokora

Powiedział abba Antoni:„Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi,jęknąłem więc i powiedziałem: A któż się im wymknie?I usłyszałem głos mówiący do mnie: «Pokora»” [1]. [1] Apoftegmaty Ojców Pustyni, tom 1. Sięgając do źródła – Słowa Słowo pokora w...
Tora

Tora

O przedmiocie niniejszego rozważania Tora, inaczej zwana Pięcioksięgiem lub Pentateuchem, to pierwsze pięć ksiąg Biblii Hebrajskiej (Tanachu [1]): Bereszit, Szemot, Wajikra, Bemidbar i Dwarim (łacińskie odpowiedniki ich nazw to kolejno: Genesis/Rodzaju,...