Sen

To przedziwne uczucie, kiedy podskórnie czujesz, że jest w tobie jakiś nieodkryty fragment tożsamości. Coś, co z jednej strony pociąga i fascynuje ciepłym wyobrażeniem o niepoznanym, z drugiej rysuje się pewną bliżej nieokreśloną i lekko bolesną formą odmienności....