Dzień święty święcić

To ciekawe, ale odnoszę wrażenie, że przechodzimy nad tym stwierdzeniem zastanawiająco łatwo, nie wnikając w istotę jego znaczenia. W Jerozolimie w Szabat milknie wszystko. Ulice pustoszeją. Rano od czasu do czasu można spotkać grupy Żydów odświętnie ubranych – w...

Przygotowania do Wielkiego Szabatu

Nie wiem, jak ty, ale my od jakiegoś czasu doświadczamy namacalnego przyspieszenia. Niby doba ma 24 godziny, ale jest jakby krótsza. Dzień co dopiero się zaczął, a tu już ma się ku końcowi. W ogóle nie przeżywamy czegoś takiego, jakoby się nam „czas dłużył” – wręcz...