Czym jest Pascha

Paschą określa się osiem świątecznych dni. W czasie ich trwania celebruje się wydarzenia związane z wyprowadzeniem Izraelitów z niewoli egipskiej, a także Święto Przaśników i Święto Pierwocin.

Słowo Pascha (hebr. pesach) oznacza „ominąć” i odnosi się do ostatniej plagi egipskiej: anioł śmierci, przechodząc tamtej nocy przez Egipt, ominął domy, których odrzwia oznaczone były (zgodnie z Bożym nakazem) krwią baranka.

Pascha Jezusa

Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. [Łk 22,15]

Jezus wraz z uczniami świętował Paschę. Podczas uroczystej, świątecznej kolacji (wieczerzy sederowej) wskazał, w jaki sposób stanie się On wypełnieniem proroczych zapowiedzi, jakie te święta w sobie zawierają. Tak jak krew baranka bez skazy chroniła Izraelitów przed śmiercią, tak krew Baranka bez skazy – Jezusa, Mesjasza Izraela – chroni wierzących w Niego przed śmiercią duchową, a przyjęte przez wiarę Zbawienie, dokonane przez Jego Śmierć i Zmartwychwstanie, wyprowadza nas z niewoli grzechu ku życiu wiecznemu.

Święto Przaśników

Przaśny chleb (maca) to jedyny rodzaj pieczywa, jaki je się w czasie Paschy i Święta Przaśników (obchodzonego w ramach ośmiu dni Paschy). Spożywa się go na pamiątkę wyprowadzenia z niewoli egipskiej:

Zachowaj Święto Przaśników; przez siedem dni będziesz jadł chleby przaśne, jak to ci poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib (Nisan), gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. [Wj 34,18]

Maca składa się wyłącznie z mąki i wody – nie ma w niej drożdży ani zakwasu, który w Biblii symbolizuje grzech. Jest zatem wyrazem duchowej czystości, wierności Bożym przykazaniom i bezgrzeszności. Przaśny chleb symbolizuje bezgrzeszność Jezusa. On –  jedyny sprawiedliwy – umarł, wziąwszy na Siebie karę za nasze grzechy.

Święto Pierwocin

W ramach Paschy, następnego dnia po Szabacie, obchodzono także rolnicze Święto Pierwocin. W tym dniu Izraelici mieli ofiarować Bogu pierwszy snop jęczmienia, otwierając rolniczy sezon. Przyjęcie przez Boga owego snopa było gwarancją błogosławieństwa na dalsze żniwa.

Właśnie w tym dniu Jezus zmartwychwstał, wypełniając proroczy sens tego święta. Powstał z martwych jako pierwszy – jako pierwocina z tych, co umarli – a Jego Ofiara została przyjęta przez Ojca w Niebie. Apostoł Paweł pisze, że zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją zmartwychwstania wszystkich wierzących w Niego.

I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. [1 Kor 15,22-23]

Przewodnik „Pascha”

 

„Pascha. Odkupieńcze dzieło Jezusa, Mesjasza Izraela, czytane w celebracji Paschy żydowskiej” to przewodnik, który może stać się inspiracją  w odkrywaniu Bożego Planu zapisanego w świętach biblijnych i pomoże przeżyć paschalny wieczór sederowy koncentrując się na Zbawczym Dziele Jezusa, Mesjasza Izraela. Przewodnik „Pascha” pozwoli zgłębić rozumienie Bożej koncepcji zbawienia poprzez poznanie żydowskiego kontekstu. Pomoże odczytać prorocze przesłanie Exodusu i tradycji związanych z celebracją wieczerzy sederowej.

Original price was: 29,40zł.Current price is: 21,00zł.

Szalom!

Bądź na bieżąco, zapisz się na Newsletter!

Udało się! Będziemy w kontakcie!

Coś poszło nie tak...

Wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w celu dostarczenia Newslettera. Możesz z łatwością zmienić lub cofnąć raz wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.