Święto Tu Bi-Szwat (z hebr. piętnasty dzień miesiąca Szwat), znane dziś jako Nowy Rok Drzew, nie jest bezpośrednio wspomniane w Torze, niemniej jednak wywodzi się ono z nakazu Boga, który mówi, że po osiedleniu w Ziemi Kanaan, kiedy Żydzi zaczną sadzić drzewa owocowe, przez trzy pierwsze lata owocowania ich owoc będzie wzbroniony, w czwartym roku owoc ich będzie poświęcony na chwałę Bogu, a dopiero w piątym roku owocowania będą mogli spożywać ich owoce. Aby móc przestrzegać tego zalecenia, dla łatwiejszego zapamiętania wieku każdego drzewa, ustalono wspólną datę ich „urodzin” – właśnie na 15 Szwat. 

Pierwotnie, za czasów Drugiej Świątyni, był to dzień, kiedy Żydzi składali dziesięcinę z owoców drzew. Był to dzień wdzięczności za całe stworzenie i za urodzaj minionego roku. To dzień, kiedy na nowo przeżywamy prawdę, że nie jesteśmy właścicielami Ziemi wraz z jej dobrami, którymi nas obdarza, a jedynie jej opiekunami – Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia [Ps 24,1a]. 

To także czas, kiedy możemy po raz kolejny oddać się rozmyślaniom na temat owocności naszego życia. Biblia w wielu miejscach porównuje żywot człowieka do drzewa [por. Ps 1,3; Jr 17,8]. Jezus mówi nam, że mamy patrzeć na owoce, jakie przynosi nasze (czy też innych) życie i działalność [por. Mt 7,15-20]. Jednocześnie poucza, że nie jesteśmy w stanie przynosić owocu sami z siebie, że jedynie zakorzenienie w Nim i łączność z Nim sprawia, że nasze życie przynosi owoc obfity [por. J 15,1-11].

Tak więc święto Tu Bi-Szwat mówi nam o tym, że mamy – trwając w Mesjaszu –  przynosić owoc obfity dla Królestwa Bożego, ale powinniśmy równocześnie pamiętać, że wszelki nasz owoc do Boga należy, byśmy nie przypisywali sobie chwały za nasze dokonania. 

Tekst pochodzi z Kalendarza Czasy Święte 2021

Szalom!

Bądź na bieżąco, zapisz się na Newsletter!

Udało się! Będziemy w kontakcie!

Coś poszło nie tak...

Wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w celu dostarczenia Newslettera. Możesz z łatwością zmienić lub cofnąć raz wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.