Dzień święty święcić

To ciekawe, ale odnoszę wrażenie, że przechodzimy nad tym stwierdzeniem zastanawiająco łatwo, nie wnikając w istotę jego znaczenia. W Jerozolimie w Szabat milknie wszystko. Ulice pustoszeją. Rano od czasu do czasu można spotkać grupy Żydów odświętnie ubranych – w...