Dwa bochenki chleba

Szawuot (Pięćdziesiątnica) to kolejne święto rolnicze. Związane jest ono z dojrzewaniem pszenicy. W święto to Bóg nakazał Izraelitom przynieść w ofierze dwa bochenki chleba. Z mesjańskiej perspektywy ma to niezwykłe znaczenie. Kwas symbolizuje w Biblii grzech. Nie wolno było składać w ofierze czegokolwiek, co zawiera zakwas [por. Kpł 2,11]. Ofiara w Szawuot jest wyjątkiem. Ukazuje nam prawdę, że my – choć jesteśmy grzeszni – możemy być ofiarą Bogu miłą i przez Niego przyjętą, dzięki oczyszczeniu i usprawiedliwieniu, jakie otrzymujemy w zbawiennej Śmierci i Zmartwychwstaniu Mesjasza. Cyfra 2 jest w Biblii obrazem dwóch świadków – to zgodne zeznania dwóch świadków gwarantowały ich wiarygodność. W obrazie dwóch bochenków chleba widzimy obraz zgodnego świadectwa
o Mesjaszu, składanego wspólnie przez wierzących Żydów i wierzących z narodów. Takie świadectwo o Jezusie, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur [por. Ef 2,14] i pojednał wszystko w Sobie, będzie dla świata wiarygodne.

Tora i Duch Święty

Szawuot to także upamiętnienie czasu, kiedy Pan Bóg przekazywał Mojżeszowi Torę. Boże Prawo nadane na górze Synaj zostało zapisane na kamiennych tablicach i było dla Izraelitów niczym konstytucja, która scalała ich i jednoczyła jako naród. Dokładnie w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty został wylany na uczniów Jezusa, zebranych na modlitwie w Wieczerniku. Uzdalnia On wierzących w Jezusa do życia poświęconego dla Bożej chwały. Bóg wypisał Swoje Prawo w sercach wierzących. Wypełniła się tym samym obietnica z Księgi Ezechiela: „I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.” [Ez 36, 26-27]

Zależności

Słowo Szawuot w języku hebrajskim oznacza tygodnie. Nazwa święta wywodzi się od Bożego polecenia, aby każdy wierzący odliczył sobie pełnych siedem tygodni od Święta Pierwocin. Polecenie to wskazuje na pewną zależność między tymi dwoma świętami. Tak jak Pascha nie istnieje samoistnie, ale prowadzi do Szawuot, tak Szawuot nie byłoby możliwe, gdyby nie Pascha. Tak jak zbawienie w Jezusie prowadzić ma do życia oddanego Bożej chwale dzięki mocy Ducha Świętego, tak wylanie Ducha Świętego i Jego obecność w sercach wierzących prowadzi do mocnego zakorzenienia w dziele zbawienia dokonanym przez Jezusa.

Tekst pochodzi z Kalendarza „Czasy Święte” 2021

Kalendarz Czasy Święte 2021

Original price was: 21,00zł.Current price is: 6,30zł.

Szalom!

Bądź na bieżąco, zapisz się na Newsletter!

Udało się! Będziemy w kontakcie!

Coś poszło nie tak...

Wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w celu dostarczenia Newslettera. Możesz z łatwością zmienić lub cofnąć raz wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.