Kult Bożego Miłosierdzia

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Kościele Katolickim przypada ustanowione w 2000 roku Święto Miłosierdzia (Niedziela Miłosierdzia Bożego). Jest ono jedną z form kultu Bożego Miłosierdzia – kultu, który niezwykle rozwinął się w ostatnim stuleciu.

Co ma wspólnego Święto Miłosierdzia z kalendarzem hebrajskim?

Ano sporo! To jeden z naszych ulubionych tematów, bo zapowiada rychłe przyjście Pana 😀 

Rok w kalendarzu hebrajskim to jakby skrócona wersja dziejów ludzkości. Poszczególne Moadim (święta nadane przez Pana, zob. Kpł 23) to opowieść o historii zbawienia proroczo przedstawiona w obrzędach i celebracji poszczególnych świąt, a znajdująca swoje wypełnienie w Osobie Jezusa.

Historia Zbawienia

Święta wiosenne

Kiedy spojrzymy na cykl roczny świąt, widzimy, że pierwsze przyjście Mesjasza dokonało się niejako na wiosnę dziejów zbawienia i zamanifestowało się w czasie Święta Paschy, kiedy Jezus został ofiarowany jako Baranek Paschalny, i kiedy ustanowił wieczne, doskonałe i niezniszczalne przymierze w Jego Krwi. Wtedy to przyszedł jako Syn Józefa, Cierpiący Sługa Pana, o którym z tak niezwykłą precyzją prorokował Izajasz (Iz 42,1-7; Iz 49,1-6; Iz 50,4-9; Iz 52,13 – 53,12). W kończące święta wiosenne Święto Szawuot (związane z nadaniem Tory na Synaju) miało miejsce Zesłanie Ducha świętego, jako bezpośredni owoc Zbawienia – aby mogły wypełnić się słowa Ezechiela: Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a Ja będę ich Bogiem (Ez 11,19-20).

Wiosenne święta otwierały sezon żniw. Do tej analogii Jezus często się uciekał w swoim nauczaniu, symbolicznie przedstawiając nasz (wierzących w Niego) aktualny status i uzmysławiając nam nasze miejsce, rolę i zadanie.

Święta jesienne

Podążając za intuicją wyrażoną w Liście do Tesaloniczan – Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej […] (1 Tes 4,16) – ufamy, że Jezus przyjdzie powtórnie w porze świąt jesiennych, kiedy rozbrzmiewa głos szofaru i obchodzone jest Święto Trąbienia.

Przyjdzie już nie po to, aby dokonać zbawienia (świat został już przez Niego zbawiony), ale po to, aby przeprowadzić sąd. Przyjdzie już nie w roli sługi, ale jako Król, Syn Dawida, w królewskiej godności i mocy. Po zaprowadzeniu Jego rządów w skali globalnej objawi się w pełni Jego zbawienie, jakiego dokonał 2000 lat temu. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość [2 P 3,13].

Boże Miłosierdzie w judaizmie

W kalendarzu hebrajskim miesiąc poprzedzający święta jesienne to Elul. Jest to szczególny czas rewizji życia, pokuty i nawrócenia. To taki miesiąc ostatniej szansy dla tych, którzy mają coś do poprawienia przed zbliżającym się Dniem Sądnym (polska nazwa Święta Jom Kippur). Żydzi wierzą, że w tym czasie Bóg jest wyjątkowo miłosierny. Wyszedł ze swych komnat na pola i przechadza się po nich uśmiechnięty i dostępny dla każdego, kto pragnie się do Niego zbliżyć. Społeczność żydowska gromadzi się w tym czasie w synagogach na specjalnych modlitwach, rozpatrując aspekty Bożego miłosierdzia na podstawie Księgi Wyjścia 34,6-7. I choć przez cały rok wiadomo, że Bóg jest miłosierny, to jednak w tym właśnie miesiącu ten Boży atrybut podkreślany jest w sposób szczególny.

Elul Kościoła

Zapewne większość czytających ten tekst nie pamięta Kościoła Katolickiego bez ogólnoświatowego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. A jednak tak było. Kult Bożego Miłosierdzia nigdy wcześniej nie był podniesiony do takiej rangi, jak obecnie. Boże przebaczenie nie było głoszone z taką żarliwością, jak dzisiaj. Osobiście z całego serca wierzymy, że ostatni wiek w historii Kościoła to czas miesiąca Elul. To czas ostatniej szansy dla potrzebującej przebaczenia ludzkości przed zbliżającym się Dniem Sądu. 

Ketiwa wachatima towa!

Szalom!

Bądź na bieżąco, zapisz się na Newsletter!

Udało się! Będziemy w kontakcie!

Coś poszło nie tak...

Wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w celu dostarczenia Newslettera. Możesz z łatwością zmienić lub cofnąć raz wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.