3000 śmierci

17 Tamuz to dzień upamiętniający wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia w rozdziale 32. Lud Izraela zniechęcony przeciągającym się oczekiwaniem na powrót Mojżesza z góry Synaj, uczynił sobie złotego cielca. Miał on być bogiem na miarę ludzkich wyobrażeń i pragnień. Izrael dopuścił się tym samym bałwochwalstwa. Konsekwencje tego grzechu były ogromne. Tego dnia, kiedy Mojżesz zszedł z góry Synaj, zginęło od miecza około trzy tysiące mężów izraelskich. 

Każdy grzech prowadzi do śmierci.

Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo [1 Kor 15,56]. 

3000 żyć

Święty Paweł w liście do Rzymian pisze:

Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. [Rz 5,20-21]

Widzimy to wyraźnie, gdy święto Shawuot znalazło swoje wypełnienie w pierwszym przyjściu Mesjasza i Duch Święty został wylany na Jego uczniów. Natychmiast po tym wydarzeniu trzy tysiące ludzi – przez wiarę w Jezusa – zostało zanurzonych w rzeczywistości zbawienia i otrzymało życie wieczne.

Prawo wskazuje na grzech, który jest naszym potępieniem. Duch Święty wskazuje na Jezusa, który jest naszym usprawiedliwieniem.

 

Tekst pochodzi z Kalendarza “Czasy Święte” 2021

Szalom!

Bądź na bieżąco, zapisz się na Newsletter!

Udało się! Będziemy w kontakcie!

Coś poszło nie tak...

Wypełniając ten formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych w celu dostarczenia Newslettera. Możesz z łatwością zmienić lub cofnąć raz wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji w Polityce Prywatności.