Co to jest lulaw?

W celebracji zbliżającego się święta Sukkot ważnym elementem jest lulaw – wiązanka sporządzona z gałęzi palmy daktylowej, mirtu, wierzby oraz owocu etrogu

Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni.

Kpł 23,40

Jaka jest symbolika lulawu?

Istnieje wiele tradycji tłumaczących symboliczne znaczenie tego bukietu. Jedna z nich mówi, że poszczególne elementy lulawu przedstawiają różne typy ludzi – o różnej duchowej kondycji. I tak wierzba, która nie ma smaku ani zapachu, symbolizuje tych, którzy nie znają Tory i nie pełnią dobrych uczynków. Mirt, który nie ma smaku, ale posiada przyjemny zapach, obrazuje tych, którzy nie znają w prawdzie Tory, ale ich życie owocuje dobrymi uczynkami. Palma daktylowa, która ma owoce pełne smaku, lecz nie ma zapachu, wskazuje na tych, którzy choć znają Torę, nie pełnią czynów sprawiedliwych. Owoc etrogu ma zarówno wspaniały smak, jak też przyjemny zapach – to ci, którzy znając Torę wcielają ją w życie.

Co ma lulaw do Jezusa?

Kiedy Jezus wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy – choć nie były to święta Sukkot – ludzie pochwycili w ręce gałęzie palmy. Witali Go słowami „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!”. Są słowa Psalmu 118, który recytowy jest podczas modlitw w święto Sukkot – święto, w które w sposób szczególny Izrael wyczekuje Mesjasza. Dali tym samym wyraz swojej wiary, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem.

Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołali: «Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie» oraz «Król izraelski!».

J 12,12-13