A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Mt 24,37-39

Jak było za dni Noego

Za czasów Noego świat uległ całkowitemu zepsuciu. Ludzie odeszli od Boga, przestali słuchać Jego głosu, szerzyło się zło. Bóg postanowił zesłać na Ziemię niszczące wody potopu. Noe był przyjacielem Boga, jako jedyny spośród ludzi trwał przy Nim. Bóg objawił mu drogę ratunku. Była nią potężna arka, która pomieścić miała rodzinę Noego i szereg zwierząt, po parze z każdego gatunku. Nikt nie spodziewał się potopu, nikt – poza Noem – nie spodziewał się zagrożenia, życie toczyło się z dnia na dzień. Aż pewnego dnia rozpoczęły się ulewne deszcze, z głębi Ziemi wytrysnęły potężne źródła i Ziemia, wraz z jej mieszkańcami, została zatopiona. Przetrwał Noe i jego rodzina, oraz zwierzęta, które znalazły się w Arce.

Zgodnie z obliczeniami mędrca Rabiego Eliezera biblijny potop opisany w Księdze Rodzaju rozpoczął się 17 Cheszwan. Wtedy to Noe, wraz ze swoją rodziną i zwierzętami wszedł do arki a Pan zamknął za nim drzwi. 

tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego

Bóg objawił światu coś znacznie cenniejszego – Arkę Zbawienia, która ratuje przed śmiercią wieczną, przed potępieniem i wieczną zagładą – Jezusa, Mesjasza Izraela, nadzieję dla całego świata.

Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.

1P 3,18-22

Jak niegdyś Bóg zamknął drzwi arki i nikt więcej – poza tymi, którzy byli wewnątrz – nie mógł już do niej się dostać, tak zapewne kiedyś nadejdzie koniec tego świata i skończy się możliwość wyboru. Spieszmy się zatem, byśmy – obmyci Krwią Baranka, gotowi i czujni – nasłuchiwali głosu szofaru, obwieszczającego Powtórne Przyjście Mesjasza.

Tekst pochodzi z Kalendarza "Czasy Święte" 2021

Kalendarz Czasy Święte 2021

Original price was: 21,00zł.Current price is: 6,30zł.