Izajasz 62 – Globalne 21 dni modlitwy i postu (7-28 maja 2023 r.)

Kochani! Może już dotarły do Was wieści, może nie, ale w tych dniach trwa coś niesamowitego i przełomowego (jak wierzymy) w historii Kościoła – ogólnoświatowy post i modlitwa w intencji Izraela. Inicjatorzy (Mike Bickle, Dom Modlitwy IHOP Kansas City) – i my także – są przekonani, że to święte zgromadzenie zapoczątkuje nowy rozdział w historii zbawienia. 

Chcemy do tego wydarzenia dołączyć!
Tworzymy grupę modlitewną online, która podjęła w duchu postu zgodnym z Iz 58 21-DNIOWĄ MODLITWĘ O IZRAEL.
Spotykamy się codziennie w trakcie tych 21 dni na godzinnej wieczornej modlitwie online. Do uczestników grupy modlitewnej wysyłamy codzienne maile z porcją aktualności oraz linkiem do spotkania online.

Czy dołączycie do nas? 

Jeśli chcecie dołączyć do naszej grupy modlitewnej ISRAELI.PL dajcie znać pisząc maila (kontakt@israeli.pl) lub wiadomość prywatną na IG.

do zakończenia postu IZAJASZ 62 zostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Oto co o tej inicjatywie mówią organizatorzy:

Dołącz do ponad miliona wierzących, którzy będą modlić się za Izrael przez co najmniej 1 godzinę dziennie przez 21 dni (7-28 maja) o wzrost Bożych obietnic i planów zbawienia dla Jerozolimy i Izraela. Niektórzy będą modlić się samotnie, a inni we dwoje lub więcej (Mt 18,20), wirtualnie lub osobiście – w swoim domu, biurze, akademiku, kościele itp.

Współpraca kilku tysięcy służb – w tym Lou Engle, Jason Hubbard, Mike Bickle – zmobilizowała 1 milion wierzących do udziału w globalnym uroczystym zgromadzeniu (7-28 maja), aby pościli na różne sposoby i modlili się do Pana w intencji Izraela oraz aby poprosili Go, by wzbudził 100 milionów orędowników dla Izraela, zgodnie z Jego obietnicą z Izajasza 62,6.

Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem straże: cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia  i Jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwały na ziemi [przy powtórnym przyjściu Jezusa]. Iz 62,6-7

W ciągu trzech tygodni tego postu ponad 1 milion osób ma wziąć w nim udział na różne sposoby: niektórzy będą pościli o wodzie, inni będą jedli wyłącznie warzywa lub pili soki, lub będą spożywać jeden posiłek dziennie, a niektórzy będą pościć od mediów, zamiast od jedzenie. Sala modlitewna IHOPKC jest oddana modlitwie za Izrael 24/7 przez całe trzy tygodnie (7-28 maja). Ponad 300 pełnoetatowych pracowników duszpasterskich IHOPKC osobiście zobowiązało się przebywać w naszej sali modlitewnej przez 6-12 godzin dziennie przez wszystkie 21 dni. Jestem wdzięczny za ich reakcję, za odłożenie na bok wielu normalnych obowiązków, aby to zrobić! Sala modlitewna IHOPKC jest tylko jednym z wielu zaangażowanych w to HUB-ów. Aby uzyskać więcej informacji na temat, w jaki sposób twój kościół lub służba mogą być HUB-em, zobacz Isaiah62Fast.com lub wejdź na stronę Isaiah 62 Fast na Facebooku (https://rb.gy/8orcjp). Strona identyfikuje kościoły, służby, studia biblijne, grupy młodzieżowe itp., które pragną być „centrum”, zapewniającym zasoby duszpasterskie, regularną komunikację itp. w mobilizowaniu innych przez 21 dni (7-28 maja). Jeśli chcesz, aby informacje o twoim kościele lub służbie były wymienione na Isaiah62Fast.com, kliknij łącze https://isaiah62fast.com/register-prayer-hub/. Isaiah62Fast.com nie odnosi się do żadnych stanowisk eschatologicznych, ale wzywa wierzących ze wszystkich miejsc do uczestnictwa.

Dlaczego 100 milionów?

Przez wiele lat Pan pokazał różnym ludziom liczbę 100 milionów orędowników za Izrael na różne sposoby. Eric Watt, Jason Hubbard (IPC) z zespołem odwiedzili IHOPKC kilka razy w ostatnich latach. Reprezentują i regularnie komunikują się z liderami, którzy nadzorują ponad 5000 sieci modlitewnych, które łącznie obejmują 130 milionów wierzących (początkowo trudno mi było uwierzyć w te liczby). Podczas swojej ostatniej wizyty (grudzień 2022 r.) poinformowali, że liderzy tych ponad 5000 sieci modlitewnych i 130 milionów związanych z nimi orędowników staną razem, aby modlić się 4 razy za ten sam obszar ziemi w 2023 r. w ramach globalnej inicjatywy misyjnej o nazwie 110cities.com. Jestem wzruszony, gdy pomyślę, że po raz pierwszy w historii ponad 100 milionów wierzących będzie modlić się razem za ten sam obszar geograficzny tego samego dnia 4 razy w ciągu jednego roku (zob. J 17,21-23). Te 100 milionów modliło się za Chiny 22 stycznia 2023 r. i za Bliski Wschód 17 kwietnia oraz będą modlić się za Izrael 28 maja i za Indie 31 października. Te 100 milionów wierzących jest głęboko oddanych Jezusowi i Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu, ale wielu z nich nie jest jeszcze związanych z biblijnym zamierzeniem Pana dla Izraela. Mimo to przez jeden dzień (28 maja) te 100 milionów będzie modlić się za Izrael, tak jak modliły się za Chiny 22 stycznia. Chcemy, by przez 21 dni poprzedzających 28 maja ponad 1 milion orędowników pościło i modliło się, prosząc Ducha Świętego, aby dał tym 100 milionom orędowników zrozumienie Jego celów dla Izraela.

Podsumowanie:

Dołącz do ponad 1 miliona osób, które będą codziennie modlić się za Izrael przez co najmniej godzinę, samodzielnie lub z kimś (Mt 18,20), wirtualnie lub osobiście ORAZ będą prosić Ducha Świętego, aby naznaczył serca 100 milionów orędowników modlących się 28 maja zrozumieniem Jego celów dla Izraela.

DLACZEGO TAK CENIMY MODLITWĘ ZA JEROZOLIMĘ I IZRAEL?

 

Narodowa pokuta Izraela (Dz 3,19) i wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem (Mt 23,39) jest głęboko związana z powtórnym przyjściem Jezusa, Wielkim Nakazem Misyjnym i „ożywieniem z martwych” całej ziemi (Rz 11,15). Jezus nie powróci, dopóki przywódcy w Jerozolimie nie uznają Go za Mesjasza.

37 O Jeruzalem, Jeruzalem (…) 39 nie ujrzycie mnie więcej [odniesienie do powrotu Jezusa], dopóki nie powiecie: „Błogosławiony [Jezus], który przychodzi w imię Pańskie [w ten sposób uznając Go za Mesjasza – zgodnie z Psalmem 118,26].
(Mt 23,37-39)

19 Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy [Izraela] zostały zgładzone, 20 (…) aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, 21 którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
(Dz 3,19-21)

15 Bo jeżeli ich [Izraela] odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich [Izraela] przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? [w tym także pełnią Wielkiego Nakazu Misyjnego]?
(Rz 11,15)

 

Wierzymy, że ten 21-dniowy globalny post Izajasz 62 będzie katalizatorem w przyspieszeniu biblijnej rozmowy o Izraelu w ciele Chrystusa wśród narodów. Ten post zakończy się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 28 maja. Tego dnia 100 milionów wierzących będzie wspólnie modlić się za Izrael w odpowiedzi na Boże wezwanie za pośrednictwem Jasona Hubbarda, Erica Watta i zespołu „110 Cities”. Będzie to pierwszy raz w historii, kiedy ponad 1 milion osób będzie modlić się 24 godziny na dobę przez 21 dni o Boże obietnice dla Izraela. Wyjątkowość tej inicjatywy modlitewnej sama w sobie jest znakiem czasu i przyspieszeniem „czasu wyznaczonego przez Boga dla pokolenia, które ma dopiero powstać”, aby wspólnie zaangażować się w Jego zamierzenia dla Izraela (Ps 102,14.19).

14 Powstaniesz i okażesz litość Syjonowi, bo czas już, byś się nad nim zmiłował, <bo nadeszła godzina>.
19 Należy to spisać dla pokolenia, co przyjdzie, a lud, który zostanie stworzony, niech wychwala Pana!
(Ps 102,14.19)

Ten 21-dniowy post jest częścią „globalnego momentu Estery” (Est 4,14-16), który będzie znaczącym wkładem w ostateczny jego wymiar, kiedy miliony wierzących zaangażują się w modlitwę, odważnie wypowiadając się w temacie Bożych celów dla Izraela i staną po stronie Izraela, gdy antysemityzm będzie narastał, aż do powrotu Jezusa (Za 14,1-5). Ten post jest ważny również dzisiaj, ponieważ Izrael stoi w obliczu kilku bardzo znaczących konfliktów.

14 …bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?»
15 I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi:
16 «Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę».
(Est 4,14-16)

Jestem bardzo wdzięczny Tomowi i Kate Hess, którzy prowadzą Dom Modlitwy w Jerozolimie od 36 lat [jhopfan.org] oraz Rickowi i Patricii Ridings, którzy prowadzili Succat Hallel w Jerozolimie przez prawie 20 lat [succathallel.com], a także innym duszpasterstw modlitewnych, które powstały w ciągu ostatnich ponad 20 lat. W tym poście wywyższamy Jezusa i skupiamy się na związku Bożego błogosławieństwa dla Jerozolimy z wypełnieniem Wielkiego Nakazu Misyjnego. Razem możemy zrobić o wiele więcej w jedności w duchu Jana 17,21-23.